Важно ли е кой управлява

За съжаление философският трактат с най-значима лите ратурна стойност, който се превръща в най-влиятелната книга в политическата история на човечеството, е „Държавата“ на Платон. Казвам „за съжаление“, защото „Държавата“ е изкусно създадена илюзия. Тя внушава, че е възможно да има мъдър, добър, загрижен за общественото благо владетел, който по своя преценка, воден от собствените си етични критерии, може да отсъжда и управлява справедливо. Платон внушава, че такъв тип управник е възможен и хората трябва да се стремят към структура на държавата, която да насърчава намирането му.

Създаването на образа на загрижения за общественото благо владетел е най-опасната политическа илюзия. Тя е оказала огромно интелектуално влияние върху редица философи и политически мислители. Дала е интелектуални основи за легитимиране и защита на всякакви диктатури и на едни от най-мракобесните политически режими. Спомняте ли си името дори само на един диктатор, който не се представя като спасител и като загрижен за благото на хората? Аз не.

Закупете “Новата държава” като печатно издание или електронна книга.