Държавата в частна полза

Най-трайната тенденция във всяко организирано човешко общество, в което има форма на държава, например владетел, властова йерархия и правила за допустимо и недопустимо, е стремежът на хората да използват властта и държавата за лични цели.

През 1850 г. френският философ и икономист Фредерик Бастиа казва: „Бих желал да се учреди награда от 1 милион франка с корона, кръст и лента в чест на този, който би дал добра, проста и интелигентна дефиниция за думата „държава“. Представете си каква огромна услуга би свършил той на обществото.“ Бастиа добавя, че държавата е „странен субект… най-желаният, най-объркващият, най-ангажиращият, най-съветваният, най-упрекваният, най-споменаваният и най-провокираният в света“. Според него хората, дори когато не търсят лична изгода или задоволяване на друга потребност, са склонни да възлагат на държавата изпълнението на своите социални мечти. Тези, които „от дъното на душата си искат да излекуват всички злини на човечеството“, изобщо не са притеснени да възлагат на държавата отговорността по сбъдването на
въпросните мечти. В същото време с цел да реализира различни човешки идеи държавата, тоест правителството има нужда да създаде специфична организация и единственият начин да направи това е да набави ресурси.

Закупете “Новата държава” като печатно издание или електронна книга.

You May Also Like