Държавата – заложник на лични и корпоративни прищевки

След разпада на двуполюсния международен ред в началото на 90-те години на XX век започна процес на интензивна икономическа либерализация. Корпорациите на западния свят влязоха в етап на глобална експанзия. До 90-те години на XX век моделът на развитие и икономическото им пространство бяха физически лимитирани и изцяло подчинени на политическата целесъобразност, прилагана по време на Студената война. Повечето големи корпорации бяха национални като структура и по отношение на икономическите си и пазарните си приоритети. Развитието им бе ограничено от регулаторни режими, действащи на националните пазари. След отварянето на икономиките на страните от бившия комунистически лагер световните компании, и най-вече корпорациите на западния свят, получиха изключителен подарък – потребителски пазари с нулева или минимална конкуренция и хора, жадни да потребяват продуктите им.

Политическата промяна след края на студената война има една важна особеност. Редица страни отвориха икономиките си в условията на променящи се вътрешни институционални стандарти и при липса на ясно дефинирани икономически приоритети. Икономическата либерализация в т. нар. нови демокрации бе смятана за задължителен елемент от процеса на демократизация на институциите и интеграция на обществата им със западния свят. За по-малко от две десетилетия редица от новите демокрации напълно промениха икономическата си инфраструктура. В тях под натиска на международната икономическа конкуренция изчезнаха, загубиха пазарен дял или се маргинализираха ключови национални компании. През последното десетилетие на XX век институционално нестабилните и икономически неукрепнали нови демократични държави станаха територии и пазари за реализация на интересите на международните корпорации.

Закупете “Новата държава” като печатно издание или електронна книга.