Емиграция, културни конфликти и разпадането на западното общество

Защо имиграцията създава напрежение? Защо в посрещащите имигранти общества се зараждат негативни настроения срещу новодошлите? Ще достигнат ли обществата в западните либерални държави до неприемливо високи нива на нетолерантност и непоносимост към имигрантите? Ислямизира ли се западната държава? Десетки милиони души вече имат свои битови обяснения какво се случва в обществата им. Смятам, че откриването на истинските отговори е важно интелектуално усилие. То ще ни помогне да намерим решения, които биха задоволили посрещащите общества.

Много важен отговор на въпроса: „Защо имиграцията създава напрежение?“ е: „Защото новодошлите създават социален натиск върху местните граждани.“ Имигрантите, които работят, увеличават конкуренцията на различните пазари на труд. Тези, които не работят, натоварват социалните системи на приелите ги държави. Имиграцията създава по-малко проблеми в САЩ, отколкото в страните от ЕС. Причината е в обхвата на т. нар. социална държава. Мнозинството американци очакват правителството да не им пречи, а повечето граждани на европейските страни настояват държавата да им помага. От това произтича изключително важна разлика, която в случая е в полза на Америка.

Закупете “Новата държава” като печатно издание или електронна книга.