Зависили нещо от нас?

“Новата държава” е книга, която дава отговори на важни политически въпроси от ежедневието ни.

Един от тях е свързан с мястото на хората света след новата индустриална революция и установяването софтуерно дефинирана икономика, движена от изкуствен интелект.

В историческа перспектива хората винаги са се отнасяли към нововъведенията със страх и скептицизъм.

Първите радиослушатели са поглеждали от задната страна на радиоапаратите, за да търсят къде е човекът, който говори. В първите си години телевизията също изглежда като чудо.

Нищо създадено от човешки ум обаче не може да се сравни със софтуерната автоматизация и концепцията за изкуствен интелект.

Те надвишават многократно способностите на средностатистическия човешкия ум да приема и обработва информация.

Мнозинството от хората не разбираме технологиите. Просто свикваме със съществуването им, преставаме да се страхуваме от тях и ставаме потребители.

В досегашната си история човекът винаги е имал контрол върху нещата, които прави.

Първите сечива и примитивната механизация помагат на хората да произвеждат храна и предмети, с които улесняват живота си. Винаги обаче, дори и при управлението на най-сложните машини и механични разработки, човекът решава, а човешката ръка ръководи производствения процес.

Дори в днешния движен от софтуерна автоматизация икономически процес човекът е незаменим. Той е начало и край във всяка дейност и взема редица решения при осъществяването ù.

Моментът, в който човекът става ненужен в производствената и икономическата дейност, е, когато решенията започнат да бъдат вземани масово от изкуствен интелект.

Когато се появи софтуер, който взема решения, анализира собствения си опит и въз основа на това се усъвършенства, човекът става излишен. Това е началото на края на човешката цивилизация.

Отидете на NovataDarjava.com, разберете повече за начина, по който се променят обществата ни в условията на дигиталната икономика.


Закупете “Новата държава” като печатно издание или електронна книга.