Зависи ли нещо от нас

В историческа перспектива хората винаги са се отнасяли към нововъведенията със страх и скептицизъм. Първите радиослушатели са поглеждали от задната страна на радиоапаратите, за да търсят къде е човекът, който говори. В първите си години телевизията също изглежда като чудо. Нищо създадено от човешкия ум обаче не може да се сравни със софтуерната автоматизация и концепцията за изкуствен интелект. Те надвишават многократно способностите на средностатистическия човешкия ум да приема и обработва информация. Мнозинството от хората не разбираме технологиите. Просто свикваме със съществуването им, преставаме да се страхуваме от тях и ставаме потребители.

В досегашната си история човекът винаги е имал контрол върху нещата, които прави. Първите сечива и примитивната механизация помагат на хората да произвеждат храна и предмети, с които улесняват живота си. Винаги обаче, дори в при управлението на най-сложните машини и механични разработки, човекът решава, а човешката ръка ръководи производствения процес. Дори в днешния движен от софтуерна автоматизация икономически процес човекът е незаменим. Той е начало и край във всяка дейност и взема редица решения при осъществяването ù. Моментът, в който човекът става ненужен в производствената и икономическата дейност, е, когато решенията започнат да бъдат вземани масово от изкуствен интелект.

Закупете “Новата държава” като печатно издание или електронна книга.