Китай – подготовка за глобална доминация

Историята и нейните политически интерпретации зависят от гледната точка и културната среда, в която възникват и биват записани. В този смисъл всяка претенция за обективно историческо описание и познаване на азиатската и в частност на китайската държавност, които идват от западния свят, са обречени на непълнота и доза неистинност. Историята, която учат хората в западния свят, е европоцентрична, а през последното столетие бива пречупена през американски интелектуални интерпретации.

В исторически контекст китайският модел на държавност се характеризира със стремеж към устойчивост, а не с опит за осмисляне и прилагане на различни модели за държавност. В исторически план китайското общество не е произвело и прилагало систематично конкурентни възгледи за политическото устройство на собствената си държава. Всяка мисловна дейност за състоянието на държавата, за това кое политическо устройство е справедливо, несправедливо, правилно или неправилно, не е била толерирана. Смятана е била за неестествена и в този смисъл е чужда на китайското обществено съзнание. Днес също е така.

Закупете “Новата държава” като печатно издание или електронна книга.