Мутацията на капитализма, дехуманизацията на света и последното творение на човека

Резултат от какво е печалбата? Закономерно следствие от производствен процес и продажба на необходими за хората стоки или услуги, или резултат от спекулация с очаквания за това кое е печелившо и кое не? Ако е първото, тогава печалбата е следствие от действието на капитализъм – тя е акт на свободна воля, резултат от поемане на риск и от създаване на стойност. Ако е второто, тя е фалшификация на реалност чрез игра с очакванията за бъдещето, които се формират при висока степен на риск, понякога ирационално и могат да бъдат моделирани психологически и манипулирани счетоводно.

Стремежът към максимизиране на печалбата чрез усъвършенстване на икономическата дейност, увеличаване на ефективността и създаване на по-висока добавена стойност е естествен икономически процес. Той е в основата на капитализма и на всяка форма на държава, основана на конституционни гаранции за частната собственост и индивидуалната свобода. Този стремеж води закономерно към търсене и прилагане на производствени модели при използване на възможно най-малко ресурси.

Закупете “Новата държава” като печатно издание или електронна книга.