Национализмът срещу либералната демокрация

В началото на третото десетилетиe на XXI век част от западнитe общества се намират в критична точка от развитието си от гледна точка ценностите, които са ги формирали исторически. През последното столетие тези ценности позволиха създаването на държави с ограничено управление, плурализъм, политическа конкуренция, индивидуални свободи и благосъстояние за гражданите. Накратко това е съдържание то на термина „либерална демокрация“. През последните три десетилетия той е в интензивна употреба, а през последните години е натоварен и с негативни интерпретации от различни вътрешни и външни на западната държава фактори.

Погледната отвътре, либералната демокрация в западните държави прилича на тънък лист хартия, попаднал в политическата ножица между десните и левите радикали. Тя е атакувана постоянно от идеологически обърканите крайни левици, от т. нар. консерватори и от националистическите партии.

Закупете “Новата държава” като печатно издание или електронна книга.