Новият Realpolitik – America First, промяна на баланси или нов международен ред

С посланието „Америка на първо място“ (America First) Доналд Тръмп си запази място в историята на САЩ и на международните отношения. Той даде старт на нов период в международните отношения. С началото на неговия президентски мандат формално установената концепция за уреждане на всякакви международни въпроси чрез диалог и търсене на баланс между интересите държавите бе изоставена. Тя бе изместена от концепцията за правото на всяка национална държава да налага едностранно тези интереси, които нейните управници смятат за важни с оглед на политическата конюнктура. С този ход президентът Тръмп промени позицията и геополитическата роля на Америка в света. От държава – лидер на свободния свят, поела ролята да изработва и предлага универсални стандарти на политическо поведение и политическа култура, САЩ сами и доброволно понижиха международния си статут до една от силните държави в света. Доналд Тръмп свали Америка от световния политически пиедестал. Американският президент разруши утвърденото след Втората световна война в страните от т. нар. свободен свят съгласие, а след 1990 г. – постигнатото в глобален мащаб признание, че Америка е световен лидер по силата на това, че дава положителни примери.

Закупете “Новата държава” като печатно издание или електронна книга.