Новото политическо разделение на България

През 2020 г. в България има два несъвместими свята, които съжителстват паралелно. В тях хората имат различни ценности и различно социално поведение. Разделението между тях не е основано на политически идеи или ценности. То е свързано с позицията им спрямо държавата и властта, която произтича от нея.

Първата голяма група от хора са тези, които живеят по правилата на капиталистическия европейски свят и носят на плещите си българската икономика. Тази огромна социална група е пъстра палитра от политически и социални различия.

В тази огромна социална група има предприемачи, в нея влизат различните части на българската средна класа, на професионалните работнически прослойки и голяма част от възрастните хора в пенсионна възраст.

Тази голяма аморфна група, която представлява българският народ, е превърната в плебс. Тя има задължението да произвежда продукт и да плаща цената на развитието на България.

Правата ù се изразяват в свободата да работи и да печели, да ходи на море в Гърция, да пътува по-далеч, когато има пари, и да повишава жизнения си стандарт, ако може.

Тези права биват рязко ограничавани за всеки неин представител, който си позволи да стъпи на терена, запазен за свързаните с властта и политически контролирани икономически дейности.

Представителите на новия български плебс „подлежат на наказание“, ако си позволят да критикуват остро и публично различните етажи на политическата власт или части от независимата съдебна власт.

Втората група хора са свързани пряко или косвено с държавата и живеят от бюджета ù. Тази група хора се е самоназначила за патриции.

В нея влиза по-голямата част от политическия елит, част от работещите в институциите на представителната власт – в правителството, в държавните структури и фирми, в общинската власт и свързаната с нея общинска икономика.

Тук са и хората, свързани с тези частни фирми, който не могат да съществуват без държавни поръчки и без политически чадър.

Новите български патриции контролират процеса на вземане на политически решения, законодателната и административната власт. Те разпределят националния бюджет.

Най-високопоставената част от прослойката на българските патриции от поне едно десетилетие е наричана справедливо олигархия.

Не искам да заклеймявам новите родни патриции. Сигурно част от тях са почтени хора, които спазват законите и правилата в замяна на властовата или административната пози ция, която заемат. През последните 2 десетилетия обаче, под шапката на няколко олигархични управления, българските патриции установиха корупционен модел на държавност и де факто приватизираха институциите на публичната власт.

Лошата новина за огромното съсловие на плебса, тоест за мнозинството хора, е, че родните патриции искат да разширят обхвата на държавата.


Закупете “Новата държава” като печатно издание или електронна книга.