Отслабване на парламента и промяна в политическата култура – национализъм, автокрация и ефективност

Във второто десетилетие на XXI век бе налице все още слаба, но видима тенденция за промяна в ценностните системи на обществата от т. нар. свободен западен свят. При по-значими икономически и обществени трусове част от гражданите на западните държави изглеждат склонни да заменят свободата с ефективност и възможността за индивидуален избор с консуматорство и битов комфорт.

От началото на новото хилядолетие в държавите на западния свят, особено в Европа, тече процес на ценностна и политическа унификация. Традиционните политически светогледи, идеологии и подходи към управлението биват обезценявани и подменяни с концепции за прагматизъм, центризъм и за ефективност на държавата. Това променя посоката и качеството на разговора за политика и създава нови разделителни линии.

Закупете “Новата държава” като печатно издание или електронна книга.