От „Кой“ към „Как“

Най-важният въпрос във всички видове държави преди републиките и конституционните монархии е: „Кой решава?“ След първата модерна републиканска конституция и след утвърждаването на конституционните монархии този въпрос се променя на: „Как се взема дадено решение?“

Дори в имитациите на републики – т. нар. демократични републики в бившия комунистически свят и остатъците от него, в еднопартийните и теократични режими въпросът „Как се взема дадено решение?“ е по-значим от: „Кой решава?“ Това е така, защото въпросът „Как?“ е свързан с наличието на различни институции и с разделението на властите там, където то съществува.

Закупете “Новата държава” като печатно издание или електронна книга.