Русия – държавата без политика

Руската федерация е страна с държавност, лишена от каквито и да било политически илюзии. В наши дни нейните граждани имат да правят прост избор. Единият вариант е да са безкритични към властта, да се дистанцират от държавата и да живеят относително комфортно. Другият e да критикуват властта, да се интересуват от държавата и да живеят в сериозен дискомфорт или дори под напрежение. В Русия можеш да постигнеш редица неща, ако се отъждествяваш с държавата и си безкритичен към хората, които вземат политически решения.

Представата за държавност в Русия е концептуализирана колективна абстракция. Всяка руска държава от Владимир I Велики насам, включително и днешната Руска федерация, е изградена върху мечтата за империум и придобиването на нови територии. Руската държава се самовъзприема като успешна единствено когато увеличава територията и политическото си влияние. Дори в днешна Русия успешната държавност е свързана неизменно с териториална експанзия. Примерите са много. От увеличаване на влиянието чрез създаване на квазидържавни зони като Абхазия, Южна Осетия, Донецката и Луганската народна република до анексирането на Крим.

Закупете “Новата държава” като печатно издание или електронна книга.