Справедливостта – бремето на съвременната държава

„Кое е справедливо?“ очевидно е един от най-задаваните въпроси в политическата история на света. Отговорът му по принцип е невъзможен. Много от нас често са се чудили как е възможно определен политик или владетел да е толкова невеж и неспособен за поста, който заема. И да изпълва по удивителен и непротиворечив начин определението „забележително глупав“. Хората често казват, че не е справедливо „забележително глупави“ политици да бъдат избирани и да упражняват делегираната представителна власт, каквато е властта в съвременната държава. Аз не мисля така.

Личните качества и способности на съвременните владетели имат само косвено влияние при дефинирането и постигането на дадено състояние на политическа справедливост. Светът е пълен с примери на значими като интелект, на покварени политически умове, донесли много нещастие на обществата, върху които са имали възможност да упражняват власт. Политическата справедливост е групово усещане, групово решение и групово състояние. И трите са функция от нагласите, вижданията и очакванията в дадено общество.

Закупете “Новата държава” като печатно издание или електронна книга.