Справедливостта в домодерната държава

Изместването на фокуса от „Кой взема решението?“ върху „Как се взема дадено решение?“ подчинява процеса на упражняване на властта на процедури и така ограничава владетелите. Този процес се извършва чрез писан регламент, без да бъде оспорвано правото на владетеля да решава. Създаването на правилници, които регламентират как владетелите вземат решения, е познато от древността и е минавало през различни варианти – според спецификата на държавите и културните особености на общностите, в които те са функционирали.

През 1215 г. Magna Carta създава правен прецедент и началната точка за бъдещата промяна на средновековния вид аристократична държава, основана на неравенство пред закона, към типа в държава, в която има формално равенство пред закона.

Закупете “Новата държава” като печатно издание или електронна книга.