6 posts from month 09/2020

Новото политическо разделение на България

През 2020 г. в България има два несъвместими свята, които съжителстват паралелно. В тях хората имат различни ценности и различно социално поведение. Разделението между тях не е основано на политически идеи или ценности. То е свързано с позицията им спрямо държавата и власт...

Continue Reading

Зависили нещо от нас?

"Новата държава" е книга, която дава отговори на важни политически въпроси от ежедневието ни. Един от тях е свързан с мястото на хората света след новата индустриална революция и установяването софтуерно дефинирана икономика, движена от изкуствен интелект. В историче...

Continue Reading

Общества под стрес

Хората на XXI век сме перманентно стресирани, развили сме наркотична зависимост от информационната среда, която се променя непрекъснато. Светът се върти на все по-бързи обороти, а промяната се е превърнала във всекидневие. В същото време моделът на западната държава с ...

Continue Reading

6 политически тенденции

"Новата държава" е книга, която предлага отговори на най-актуалните политически въпроси на ежедневието ни. Например: Свършва ли епохата на свободата? Започва ли ерата на страха и контрола върху човека? Какво пречи на България да бъде модерна, западна национална държа...

Continue Reading

Видео канал – Новата държава

Добре дошли във видео канала на Новата държава. Благодаря на Иван Неделев, BeeBopCafe.tv и Симеон Илиев Ioio.tv за подкрепата. В каналът ще видите: 6 тенденции, които определят политическото ни ежедневие през третото десетилетие на 21-ви векОбщества под стресЗависили нещо от нас?...

Continue Reading

Рецензии и ревюта

Проф. Георги Фотев "Четвъртата индустриална революция, наричана още дигитална, поставя началото на епоха на де-териториализация. Не само тази мощна тенденция обуславя безпрецедентни трансформации на модерната (новата) държава. В късната модерност Новата държава е в ...

Continue Reading