1 post tagged два несъвместими свята

Новото политическо разделение на България

През 2020 г. в България има два несъвместими свята, които съжителстват паралелно. В тях хората имат различни ценности и различно социално поведение. Разделението между тях не е основано на политически идеи или ценности. То е свързано с позицията им спрямо държавата и власт�...

Continue Reading