1 post tagged новата индустриална революция

Зависили нещо от нас?

"Новата държава" е книга, която дава отговори на важни политически въпроси от ежедневието ни. Един от тях е свързан с мястото на хората света след новата индустриална революция и установяването софтуерно дефинирана икономика, движена от изкуствен интелект. В историче...

Continue Reading