1 post tagged рецензия

Рецензии и ревюта

Проф. Георги Фотев "Четвъртата индустриална революция, наричана още дигитална, поставя началото на епоха на де-териториализация. Не само тази мощна тенденция обуславя безпрецедентни трансформации на модерната (новата) държава. В късната модерност Новата държава е в ...

Continue Reading