Комунистическата държава – държавата на абсолютните илюзии

След 1917 г. на политическата карта на света се появява напълно нов вид държава – цял политически свят, основан на идеология с всеобхватни претенции към хората. Комунистическата политическа система има място в тази книга, защото е най-значимият исторически прецедент за създаване на държава с претенции за всеобхватна справедливост, който води до установяване на антиутопия без исторически аналог. Създадената от руските болшевики държава не просто е част от развитието на държавността, тя шоково прекъсва исторически установeния път на модернизация на държавата и на политическата организация на обществото..

След Руската революция от 1917 г. руските болшевики и впоследствие техните сурогати в Източна Европа в други части на света се залавят да реализират една от най-старите политически утопии. Заемат се да осъществят Платоновите идеи за справедлива държава, разбира се, пречупени през комунистическата идеология.

Закупете “Новата държава” като печатно издание или електронна книга.