26 posts from day 30/07/2020

Новата държава на България

Специфичен процес на историческо развитие на средновековните български държави, на българския етнос в Османската империя, а впоследствие и на независимата българска държава води до изграждането на нация с адаптивна политическа култура. Българската народност и нейната ...

Continue Reading

Държавата на страха – от вирусна към политическа пандемия

Информационната среда е особен вид политическо състояние в съвременния свят, тоест в „Новата държава“. Конвенционалните медии, движени от професионалисти, и социалните медии, движени от всякакви други човешки същества, произвеждат информационни състояния, които се ...

Continue Reading

Зависи ли нещо от нас

В историческа перспектива хората винаги са се отнасяли към нововъведенията със страх и скептицизъм. Първите радиослушатели са поглеждали от задната страна на радиоапаратите, за да търсят къде е човекът, който говори. В първите си години телевизията също изглежда като ...

Continue Reading

Човекът и държавата в дигиталната икономика

Дигитализацията на икономиката създава състояние наъдържавност, напълно непознато в досегашната човешка история. Интернет услугите, секторът на създаване и поддържане на технологична инфраструктура и дигитални продукти и услуги, включително софтуерно управляваните ...

Continue Reading

Мутацията на капитализма, дехуманизацията на света и последното творение на човека

Резултат от какво е печалбата? Закономерно следствие от производствен процес и продажба на необходими за хората стоки или услуги, или резултат от спекулация с очаквания за това кое е печелившо и кое не? Ако е първото, тогава печалбата е следствие от действието на капитал�...

Continue Reading

Новият Realpolitik – America First, промяна на баланси или нов международен ред

С посланието „Америка на първо място“ (America First) Доналд Тръмп си запази място в историята на САЩ и на международните отношения. Той даде старт на нов период в международните отношения. С началото на неговия президентски мандат формално установената концепция за уреждане ...

Continue Reading

Емиграция, културни конфликти и разпадането на западното общество

Защо имиграцията създава напрежение? Защо в посрещащите имигранти общества се зараждат негативни настроения срещу новодошлите? Ще достигнат ли обществата в западните либерални държави до неприемливо високи нива на нетолерантност и непоносимост към имигрантите? Ислям...

Continue Reading

Държавата – заложник на лични и корпоративни прищевки

След разпада на двуполюсния международен ред в началото на 90-те години на XX век започна процес на интензивна икономическа либерализация. Корпорациите на западния свят влязоха в етап на глобална експанзия. До 90-те години на XX век моделът на развитие и икономическото им ...

Continue Reading

Религия, расизъм и държава – американизацията на Европа и европеизацията на Америка

В наши дни в западната либерална държава религиозното съзнание съществува притиснато и поставено под съмнение от един нарастващо рационален свят, в който науката доминира изцяло над вярата. То е заместено от други феномени, които помагат на хората да осмислят действите...

Continue Reading

Политически напрежения – от ксенофобия, расизъм и културни различия към политически статути

Политическото развитие на западните държави и на съвре менните демокрации зависи все повече от етническото, културното и расовото многообразие в тях. Тук важен въпрос е какви подходи прилага държавата, за да усили позитивния и да намали негативния ефект от всекидневното ...

Continue Reading