32 posts by admin

Мутацията на капитализма, дехуманизацията на света и последното творение на човека

Резултат от какво е печалбата? Закономерно следствие от производствен процес и продажба на необходими за хората стоки или услуги, или резултат от спекулация с очаквания за това кое е печелившо и кое не? Ако е първото, тогава печалбата е следствие от действието на капитал...

Continue Reading

Новият Realpolitik – America First, промяна на баланси или нов международен ред

С посланието „Америка на първо място“ (America First) Доналд Тръмп си запази място в историята на САЩ и на международните отношения. Той даде старт на нов период в международните отношения. С началото на неговия президентски мандат формално установената концепция за уреждане ...

Continue Reading

Емиграция, културни конфликти и разпадането на западното общество

Защо имиграцията създава напрежение? Защо в посрещащите имигранти общества се зараждат негативни настроения срещу новодошлите? Ще достигнат ли обществата в западните либерални държави до неприемливо високи нива на нетолерантност и непоносимост към имигрантите? Ислям...

Continue Reading

Държавата – заложник на лични и корпоративни прищевки

След разпада на двуполюсния международен ред в началото на 90-те години на XX век започна процес на интензивна икономическа либерализация. Корпорациите на западния свят влязоха в етап на глобална експанзия. До 90-те години на XX век моделът на развитие и икономическото им ...

Continue Reading

Религия, расизъм и държава – американизацията на Европа и европеизацията на Америка

В наши дни в западната либерална държава религиозното съзнание съществува притиснато и поставено под съмнение от един нарастващо рационален свят, в който науката доминира изцяло над вярата. То е заместено от други феномени, които помагат на хората да осмислят действите...

Continue Reading

Политически напрежения – от ксенофобия, расизъм и културни различия към политически статути

Политическото развитие на западните държави и на съвре менните демокрации зависи все повече от етническото, културното и расовото многообразие в тях. Тук важен въпрос е какви подходи прилага държавата, за да усили позитивния и да намали негативния ефект от всекидневното ...

Continue Reading

Държава в полза на малцинствата или малцинства под натиск

Установяването на колективни политически права в държава, която гарантира равноправието на гражданите си независимо от техния произход, пол, етнос, раса, религиозна или културна принадлежност, е категорично неприемливо. Реалността обаче е друга. В историята на западната ...

Continue Reading

Национализмът срещу либералната демокрация

В началото на третото десетилетиe на XXI век част от западнитe общества се намират в критична точка от развитието си от гледна точка ценностите, които са ги формирали исторически. През последното столетие тези ценности позволиха създаването на държави с ограничено управл...

Continue Reading

Отслабване на парламента и промяна в политическата култура – национализъм, автокрация и ефективност

I Sat up, strangely perplexed. For a moment, perhaps, I could not clearly understand how I came there. My terror had fallen from me like a garment. My hat had gone, and my collar had burst away from its fastener. A few minutes before, there had only been three real things before me-the immensity of the night and space and nature, my own feebleness and anguish, and the near approach of death.

Continue Reading

Китай – подготовка за глобална доминация

Историята и нейните политически интерпретации зависят от гледната точка и културната среда, в която възникват и биват записани. В този смисъл всяка претенция за обективно историческо описание и познаване на азиатската и в частност на китайската държавност, които идват ...

Continue Reading