1 post tagged българската държава

Новата държава на България

Специфичен процес на историческо развитие на средновековните български държави, на българския етнос в Османската империя, а впоследствие и на независимата българска държава води до изграждането на нация с адаптивна политическа култура. Българската народност и нейната ...

Continue Reading