1 post tagged дигиталната икономика

Човекът и държавата в дигиталната икономика

Дигитализацията на икономиката създава състояние наъдържавност, напълно непознато в досегашната човешка история. Интернет услугите, секторът на създаване и поддържане на технологична инфраструктура и дигитални продукти и услуги, включително софтуерно управляваните ...

Continue Reading