1 post tagged държавата заложник

Държавата – заложник на лични и корпоративни прищевки

След разпада на двуполюсния международен ред в началото на 90-те години на XX век започна процес на интензивна икономическа либерализация. Корпорациите на западния свят влязоха в етап на глобална експанзия. До 90-те години на XX век моделът на развитие и икономическото им ...

Continue Reading