1 post tagged държавата на страха

Държавата на страха – от вирусна към политическа пандемия

Информационната среда е особен вид политическо състояние в съвременния свят, тоест в „Новата държава“. Конвенционалните медии, движени от професионалисти, и социалните медии, движени от всякакви други човешки същества, произвеждат информационни състояния, които се ...

Continue Reading