2 posts tagged държава

Религия, расизъм и държава – американизацията на Европа и европеизацията на Америка

В наши дни в западната либерална държава религиозното съзнание съществува притиснато и поставено под съмнение от един нарастващо рационален свят, в който науката доминира изцяло над вярата. То е заместено от други феномени, които помагат на хората да осмислят действите...

Continue Reading

Държава в полза на малцинствата или малцинства под натиск

Установяването на колективни политически права в държава, която гарантира равноправието на гражданите си независимо от техния произход, пол, етнос, раса, религиозна или културна принадлежност, е категорично неприемливо. Реалността обаче е друга. В историята на западната ...

Continue Reading