2 posts tagged изкуствен интелект

Зависили нещо от нас?

"Новата държава" е книга, която дава отговори на важни политически въпроси от ежедневието ни. Един от тях е свързан с мястото на хората света след новата индустриална революция и установяването софтуерно дефинирана икономика, движена от изкуствен интелект. В историче...

Continue Reading

Зависи ли нещо от нас

В историческа перспектива хората винаги са се отнасяли към нововъведенията със страх и скептицизъм. Първите радиослушатели са поглеждали от задната страна на радиоапаратите, за да търсят къде е човекът, който говори. В първите си години телевизията също изглежда като ...

Continue Reading