1 post tagged как се взима дадено решение

От „Кой“ към „Как“

Най-важният въпрос във всички видове държави преди републиките и конституционните монархии е: „Кой решава?“ След първата модерна републиканска конституция и след утвърждаването на конституционните монархии този въпрос се променя на: „Как се взема дадено решение?“ До...

Continue Reading