1 post tagged китай

Китай – подготовка за глобална доминация

Историята и нейните политически интерпретации зависят от гледната точка и културната среда, в която възникват и биват записани. В този смисъл всяка претенция за обективно историческо описание и познаване на азиатската и в частност на китайската държавност, които идват ...

Continue Reading