2 posts tagged кой управлява

Общества под стрес

Хората на XXI век сме перманентно стресирани, развили сме наркотична зависимост от информационната среда, която се променя непрекъснато. Светът се върти на все по-бързи обороти, а промяната се е превърнала във всекидневие. В същото време моделът на западната държава с ...

Continue Reading

Важно ли е кой управлява

За съжаление философският трактат с най-значима лите ратурна стойност, който се превръща в най-влиятелната книга в политическата история на човечеството, е „Държавата“ на Платон. Казвам „за съжаление“, защото „Държавата“ е изкусно създадена илюзия. Тя внушава, че е ...

Continue Reading