1 post tagged либерална държава

Религия, расизъм и държава – американизацията на Европа и европеизацията на Америка

В наши дни в западната либерална държава религиозното съзнание съществува притиснато и поставено под съмнение от един нарастващо рационален свят, в който науката доминира изцяло над вярата. То е заместено от други феномени, които помагат на хората да осмислят действите...

Continue Reading