2 posts tagged национализъм

Национализмът срещу либералната демокрация

В началото на третото десетилетиe на XXI век част от западнитe общества се намират в критична точка от развитието си от гледна точка ценностите, които са ги формирали исторически. През последното столетие тези ценности позволиха създаването на държави с ограничено управл�...

Continue Reading

Отслабване на парламента и промяна в политическата култура – национализъм, автокрация и ефективност

I Sat up, strangely perplexed. For a moment, perhaps, I could not clearly understand how I came there. My terror had fallen from me like a garment. My hat had gone, and my collar had burst away from its fastener. A few minutes before, there had only been three real things before me-the immensity of the night and space and nature, my own feebleness and anguish, and the near approach of death.

Continue Reading