1 post tagged независимост от държавата

Америка – обратно към Стария свят

Цялата история на американската нация може да се опише с една фраза: „стремеж към независимост от държавата и лична свобода“. Класическият американизъм е естествен човешки стремеж, който предшества конституцията на САЩ. Той е израз на волята на хората да бъдат оставени ...

Continue Reading