1 post tagged нетолерантност

Емиграция, културни конфликти и разпадането на западното общество

Защо имиграцията създава напрежение? Защо в посрещащите имигранти общества се зараждат негативни настроения срещу новодошлите? Ще достигнат ли обществата в западните либерални държави до неприемливо високи нива на нетолерантност и непоносимост към имигрантите? Ислям...

Continue Reading