1 post tagged обществено благо

Важно ли е кой управлява

За съжаление философският трактат с най-значима лите ратурна стойност, който се превръща в най-влиятелната книга в политическата история на човечеството, е „Държавата“ на Платон. Казвам „за съжаление“, защото „Държавата“ е изкусно създадена илюзия. Тя внушава, че е ...

Continue Reading