1 post tagged овладяването на страха

Страхът и държавата – овладяването на страха

Страхът от силния, от този на власт, е най-дълго съществуващата политическа емоция в историята на човечеството. Този страх е заложен в гените ни. Чрез институционализирането му в правила са изградени цели обществени системи. Цели епохи от човешката история са доминирани ...

Continue Reading