1 post tagged последното творение на човека

Мутацията на капитализма, дехуманизацията на света и последното творение на човека

Резултат от какво е печалбата? Закономерно следствие от производствен процес и продажба на необходими за хората стоки или услуги, или резултат от спекулация с очаквания за това кое е печелившо и кое не? Ако е първото, тогава печалбата е следствие от действието на капитал�...

Continue Reading