2 posts tagged социална държава

Емиграция, културни конфликти и разпадането на западното общество

Защо имиграцията създава напрежение? Защо в посрещащите имигранти общества се зараждат негативни настроения срещу новодошлите? Ще достигнат ли обществата в западните либерални държави до неприемливо високи нива на нетолерантност и непоносимост към имигрантите? Ислям...

Continue Reading

Конституционната химера – държавата, която обещава всичко

Dash the nose from Phidias's marble Jove, and what a sorry remainder! Nevertheless, Leviathan is of so mighty a magnitude, all his proportions are so stately, that the same deficiency which in the sculptured Jove were hideous, in him is no blemish at all. Nay, it is an added grandeur. A nose to the whale would have been impertinent.

Continue Reading