1 post tagged Справедливостта в домодерната държава

Справедливостта в домодерната държава

Изместването на фокуса от „Кой взема решението?“ върху „Как се взема дадено решение?“ подчинява процеса на упражняване на властта на процедури и така ограничава владетелите. Този процес се извършва чрез писан регламент, без да бъде оспорвано правото на владетеля да ...

Continue Reading