1 post tagged страх

Зависи ли нещо от нас

В историческа перспектива хората винаги са се отнасяли към нововъведенията със страх и скептицизъм. Първите радиослушатели са поглеждали от задната страна на радиоапаратите, за да търсят къде е човекът, който говори. В първите си години телевизията също изглежда като ...

Continue Reading