1 post tagged съвременната държава

Справедливостта – бремето на съвременната държава

„Кое е справедливо?“ очевидно е един от най-задаваните въпроси в политическата история на света. Отговорът му по принцип е невъзможен. Много от нас често са се чудили как е възможно определен политик или владетел да е толкова невеж и неспособен за поста, който заема. И да ...

Continue Reading